QPR Softwaren asiakkaita

Yli 1500 tyytyväistä asiakasta Suomessa ja maailmalla


QPR Software tarjoaa asiantuntijapalveluita ja ohjelmistoja prosessien ja suorituskyvyn johtamiseen sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. Suomessa ja Venäjällä QPR toimii kokonaisvaltaisena ratkaisutoimittajana ja viidessäkymmenessä maassa QPR toimii jälleenmyyjäverkostonsa kautta.

QPR-ohjelmistoja käyttää yli 1 500 asiakasta ympäri maailman eri toimialoilla yksityissektorilla ja julkishallinnossa. Asiakasorganisaatiot kehittävät niiden avulla järjestelmällisesti prosessejaan ja suorituskykyään sekä hallitsevat kokonaisarkkitehtuuriaan. QPR:n ohjelmistoja käytetään myös lakisääteisten tai standardien asettamien vaatimusten täyttämiseen ja näiden vaatimusten edellyttämien muutosten hallintaan.

QPR:n palvelutarjonta sisältää kokonaisarkkitehtuurin, toimintaprosessien ja suorituskyvyn kehittämiseen asiantuntijapalvelut, ratkaisujen toteuttamisen sekä koulutuspalvelut. Asiantuntijapalvelut auttavat asiakkaita kartoittamaan organisaationsa toimintamallien nykytilaa ja haasteita, konkretisoimaan strategiaansa, rakentamaan mittaristoja, viemään läpi tuloskorttihankkeita sekä tunnistamaan, kuvaamaan, kehittämään ja johtamaan toimintaprosessejaan sekä kokonaisarkkitehtuuriaan.

Esimerkkejä QPR:n toteuttamista ratkaisuista ovat muun muassa kokonaisarkkitehtuurin hallintaratkaisut, toiminta- ja laatujärjestelmät, prosessijohtamisratkaisut, tuloskorttiratkaisut, liiketoiminnan ohjausjärjestelmät, riskien hallintajärjestelmät ja johdon raportoinnin järjestelmät.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Tutustu kansainvälisten asiakkaidemme menestystarinoihin (englanniksi)

 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakkaisiimme lukeutuvat