sp fi sijoittajainfo

Avainluvut ja taloudelliset raportit


QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

Avainluvut (IFRS), MEUR

2012  

 2011

 2010

Liikevaihto

9,321 

7,539 

 6,937

Liikevaihdon kasvu-%

23,6 

8,7 

 4,8

Liikevoitto

0,874 

0,755 

 0,752

 - prosenttia liikevaihdosta, %

9,4 

10,0 

 10,8

Voitto ennen veroja

0,833 

0,705 

0, 707

Tilikauden voitto

0,662 

0,521 

0, 527

 - prosenttia liikevaihdosta

7,1 

6,9 

 7,6

Rahavarat kauden lopussa

1,404 

1,020 

 1,703

Nettovelkaantumisaste, %

-35,7 

-15,3 

 -33,8

Tulos/osake, EUR

0,05 

0.04 

 0,04

Oma pääoma/osake, EUR

0,24 

0,24 

 0,22

Omavaraisuusaste,%

51,3 

44,2 

 42,6

Sijoitetun pääoman tuotto

25,5 

21,5 

 21,0

Osinko/osake, EUR

0,04* 

0,03 

 0,03

 * Hallituksen ehdotus 14.3.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle.

Näkymät vuonna 2013

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai kasvaa hieman (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoitto jäänee edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta paranee merkittävästi kuluvan vuoden tammi-maaliskuun tasosta.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on viime vuosina julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect -tuoteliiketoiminnan vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan Suomessa, minkä lisäksi vuonna 2013 yhtiö rakentaa uutta kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoa kyseiselle tuotteelle. QPR EnterpriseArchitect tarjoaa ohjelmiston organisaation kokonaisarkkitehtuurin kaikkien ulottuvuuksien joustavaan hallintaan. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteelleen, joka tarjoaa nopean tavan liiketoimintaprosessien automaattiseen kuvaamiseen hyödyntämällä organisaation tietojärjestelmiin tallennettua tietoa. 

Yhtiö myös kehittää asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa, millä se pyrkii sekä kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa että vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään. Kansainvälisen myynnin osalta tämä tapahtuu tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ‑ratkaisuja.

 
 
 
 
Yhteystiedot
QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Puh. +358 (0)290 001 150
Fax +358 (0)290 001 151
Y-Tunnus 0832693-7

Ota yhteyttä!
Ota yhteys myyntiinOta yhteys myyntiin
Jätä yhteydenottopyyntöJätä yhteydenottopyyntö
Liity yhteisöömmeLiity yhteisöömme
Ota yhteyttä asiakastukeenOta yhteyttä asiakastukeen
YhteystiedotYhteystiedot