Tiedotteet
QPR mukana Gartnerin Market Guide for Enterprise Business Process Analysis raportissa

Helsinki - Kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on ottanut mukaan QPR Softwaren uuteen yritysten liiketoimintaprosessien analyysin raporttiin. "Market Guide for Enterprise Business Process Analysis” julkaistiin maaliskuussa 2015 ja sen on kirjoittanut Marc Kerremans.


17 March 2015


QPR:n hyvä tulos huomattu Kauppalehdessä

QPR on nousussa! Kauppalehti kirjoittaa QPR:stä positiivisena poikkeuksena Helsingin pörssissä artikkelissa, joka ilmestyi eilen 24.2.2015. QPR teki hyvää tulosta viime vuonna pystyen yhtäaikaisesti kasvattamaan sekä liikevaihtoa että liikevoittoa. Tätä silmällä pitäen QPR:n kurssi on noussut alkuvuodesta 46% verrattuna pörssin keskiarvoon, joka liikkuu 13% tienoilla. 

Tutustu tästä QPR:n viime vuoden tulokseen


25 February 2015


QPR Software laajentaa yhteistyötä eurooppalaisen terveydenhuolto-organisaation kanssa

QPR laajentaa yhteistyötä eurooppalaisen julkisen sektorin terveydenhuollon organisaation kanssa ja toimittaa tälle organisaation toiminnan kehittämiseen liittyvän kokonaisarkkitehtuurikonsultointiprojektin. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla toteutettavia ja tuloutettavia ohjelmisto- ja palvelutoimituksia on yhteensä noin 140 tuhatta euroa.


10 February 2015


QPR Software toimittaa suorituskyvyn johtamisen ohjelmiston johtavalle eurooppalaiselle autojen maahantuojalle ja myyjälle

QPR Software on sopinut suorituskyvyn johtamiseen kehitetyn QPR Metrics -ohjelmiston toimittamisesta johtavalle eurooppalaiselle autojen maahantuojalle ja myyjälle rakennettavaan strategisen johtamisen järjestelmään. Asiakkaan palveluksessa on yli 5000 työntekijää. Heistä johtamisjärjestelmää tulee käyttämään useita satoja.


23 December 2014


QPR toimittaa ohjelmistoja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivan paikallishallinnon organisaation strategian johtamisjärjestelmään

QPR Software on allekirjoittanut sopimuksen suorituskyvyn johtamiseen kehitetyn QPR Metrics- sekä prosessien johtamiseen kehitetyn QPR ProcessDesigner –ohjelmistojen toimittamisesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivalle paikallishallinnon organisaatiolle rakennettavaan strategian johtamisjärjestelmään. Valmistuttuaan tällä Balanced Scorecard –metodologiaan pohjautuvalla järjestelmällä tulee olemaan useita satoja käyttäjiä.  QPR:n Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimiva kumppani, IYCON, rakentaa järjestelmän, asentaa sen ohjelmistot ja kouluttaa käyttäjät


22 December 2014


QPR toimittaa johtavalle eurooppalaiselle korkeakoululle prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuriohjelmiston ja siihen sisältyvän kehitysmetodologian

QPR Software on sopinut prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuriohjelmiston sekä kehittämänsä kokonaisarkkitehtuurilähtöisen operatiivisen toiminnan kehitysmetodologian toimittamisesta johtavalle eurooppalaiselle korkeakoululle. Hankinta syventää ja laajentaa korkeakoulun ja QPR:n aiempaa yhteistyötä. Hankinnan avulla korkeakoulu tehostaa prosessityötään ja käynnistää laatu-/toimintajärjestelmän rakentamisen.


22 December 2014


QPR on valittu Senaatti-kiinteistöjen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnin toimittajaksi

QPR Software on voittanut Senaatti-kiinteistöjen järjestämän kilpailutuksen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnista. Kilpailutus toteutettiin Hanselin Johdon konsultointipalvelujen puitejärjestelyn piirissä.


08 December 2014


QPR on valittu Liikenneviraston kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnin toimittajaksi

QPR Software on voittanut Liikenneviraston järjestämän kilpailutuksen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnista. Kilpailutus toteutettiin Hanselin Johdon konsultointipalvelujen puitejärjestelyn piirissä. Tukikonsultoinnin sopimuskausi on 4.12.2014 – 3.12.2016. Hankinnan arvioitu arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa. QPR:n tehtävänä on osallistua Liikenneviraston kokonaisarkkitehtuuripalvelun tuottamiseen toteuttamalla tietojen mallintamista ja hallintamallin suunnittelua koskevia toimeksiantoja.


04 December 2014


QPR valittu julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityön valmennuskumppaniksi

QPR Software on voittanut valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin järjestämän kilpailutuksen julkishallinnolle tarjottavasta kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta. QPR tulee valmentamaan julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittäjiä ja arkkitehtuurityötä tekeviä vuoteen 2018 asti.


12 November 2014


QPR Gartnerin kokonaisarkkitehtuurityökalujen Magic Quadrant -raporttiin

Helsinki – Gartner Inc., maailman johtava tietoteknologian tutkimus- ja neuvontayritys on ottanut QPR Softwaren mukaan kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistotyökaluja koskevaan ”Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools” – raporttiinsa (30.9.2014). Gartnerin päätös lisätä QPR Software Magic Quadrant -raporttiin uutena ohjelmistotoimittajana perustuu yhtiön QPR EnterpriseArchitect -lippulaivaohjelmistosta tekemään arvioon. Yhteensä raportti arvioi 13 eri toimittajaa.


02 October 2014


QPR julkaisee monipuolisen järjestelmäsalkun, henkilöstöhallinnon ja riskien hallinnan kattavan QPR ODM Templaten

QPR Software Oyj, strategialähtöisen kokonaisarkkitehtuurin johtava yritys, ilmoitti tänään tuovansa uuden 2014.2 -version QPR ODM Template -mallistaan. QPR:n toiminnan kehittämisen metodologia (QPR ODM) auttaa yrityksiä strategiaan, toimintamalliin tai toimintaympäristön muutoksiin liittyvissä haasteissa.


29 September 2014


QPR on julkaissut Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -raportin

Prosessien kehittäminen ja sen tärkeys tunnistetaan suomalaisissa organisaatiossa.  QPR julkaisi tänään Prosessien kehittäminen Suomessa 2014-raportin , joka pohjautuu aikaisemmin vuonna tehtyyn kattavaan kyselyyn. Tutkimukseen vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 eri organisaatiosta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Lajissaan laajin tutkimus jatkaa vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen viitoittamalla tiellä kooten yhteen prosessityön tavoitteita, kohteita, toimenpiteitä ja vastuita.

 


24 September 2014


Erdemir Group valitsi QPR Metrics –ohjelmiston konserninsa strategisen ja henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen välineeksi

Maailman suurimpiin teräksen valmistajiin kuuluva ja yksi Turkin suurimmista teollisuusryhmittymistä, Erdemir Group, on valinnut QPR Softwaren ja sen turkkilaisen Ironman Consulting -jälleenmyyjän konserninsa strategisen sekä henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen ratkaisun toimittajiksi. Ironman on yksi Turkin merkittävimmistä strategisen johtamisen konsulteista.


25 August 2014


QPR toimittaa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisun johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille

QPR Software on allekirjoittanut sopimuksen prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisun toimittamisesta johtavan eurooppalaisen teollisuuskonsernin emoyhtiölle. Konserni toimii noin 30 maassa ja sillä on tuotantoa lähes kymmenessä maassa.  Pilvipalveluna toimitettava QPR ProAct –ratkaisu sisältää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston, QPR SAP –integraatiosovittimen sekä ylläpito- ja tukipalveluja. Lisäksi QPR toimittaa asiakkaalle konsultointipalveluja, jotka auttavat tätä saavuttamaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen prosesseistaan.


21 August 2014


QPR valittu Opetushallituksen kokonaisarkkitehtuuripalvelujen toimittajaksi

QPR Software on valittu Opetuhallituksen pääarkkitehtipalvelujen ja konsultoinin toimittajaksi. Kilpailutus tehtiin valtiohallinnon johdon konsultointipalveluiden Hansel puitesopimuksen puitteissa vuoden 2013 lopussa. QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja 2-vuotisen sopimuksen aikana (optio 2 vuoden lisäykselle) QPR toimittaa pääarkkitehti- ja konsultointipalvelua Opetushallituksen strategian jalkauttamiseksi ja kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyksien kehittämiseksi. Opetushallitus vastaa koulutuksen kehittämisestä Suomessa.


20 May 2014


Tervetuloa QPR Communityyn – verkotu, opi ja löydä uutta!

Tervetuloa uuden kansainvälisen QPR Community -verkkoyhteisömmejäseneksi. Löydät sieltä kaiken keskeisen tiedon QPR:n ohjelmistoista ja niiden käyttämisestä. QPR Community on kansainvälinen tapaamispaikka kaikille QPR:stä kiinnostuneille: se yhdistää yhdelle ja samalle alustalle asiakkaamme, jälleenmyyjäämme, henkilöstömme ja kaikki QPR:stä kiinnostuneet. Parhaimmillaan QPR Community tarjoaa käyttöösi heidän kaikkien voimavarat ratkaisemaan juuri sinun kysymystäsi.


25 April 2014


QPR:n automaattisen prosessianalyysin työkalut Affecton Business Intelligence- ja prosessikonsultoinnin tueksi

QPR ja Affecto Finland Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. Tämä mahdollistaa prosessien tehostamisen faktojen pohjalta ja näin asiakkaat pystyvät kohdistamaan kehitystoimenpiteensä niihin prosessiongelmiin, joiden poistamisella saavutetaan todellista, konkreettista liiketoiminnallista hyötyä. QPR toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer – ohjelmiston, jonka avulla Affecto voi kasvattaa ja differoida analytiikka- ja konsultointipalveluportfoliotaan sekä kehittää tuotteeseen perustuvia prosessien analysointi- ja kehitysratkaisuja.


18 March 2014


QPR ja Tieto yhteistyöhön – QPR:n menetelmä ja työkalut liiketoimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin tueksi

QPR Software ja Tieto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect –ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Nämä luovat vahvan alustan Tiedolle kokonaisarkkitehtuuri-konsultointipalvelujen tarjoamiselle omille asiakkailleen.


11 March 2014


QPR Software ja Verohallinto syventävät kokonaisarkkitehtuuriyhteistyötään

Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ohjelmistojensa ja palvelujensa kautta erikoistunut QPR Software Oyj ja Verohallinto syventävät yhteistyötään, kun Verohallinto on nyt valinnut QPR EnterpriseArchitect –ohjelmiston kokonaisarkkitehtuurityökalukseen. Viime vuoden lopulla osapuolet allekirjoittivat puitesopimuksen kokonaisarkkitehtuuripalvelujen toimittamisesta Verohallinnolle. Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veroluonteisista maksuista.


04 March 2014


Gartner sijoitti QPR:n parhaiden ohjelmistovalmistajien joukkoon MarketScope for Enterprise Business Process Analysis raportissaan

Kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. sijoitti QPR Softwaren parhaaseen MarketScope for Enterprise Business Process Analysis –raportissa käytettyyn luokkaan yleisarvosanalla “Positive”. Gartner kehottaa harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan.


26 February 2014


Automaattinen prosessianalyysi osana laskujenkäsittelyprosessia

QPR ja Basware, P2P-ratkaisujen maailmanlaajuinen johtaja, yhdistivät voimansa tukeakseen Pro Gradua, jonka päämääränä oli analysoida laskujenkäsittelyprosessia. Basware käytti QPR ProcessAnalyzer-ohjelmistoa prosessin analysointiin hyödyntäen dataa heidän omasta laskutusjärjestelmästään.


Haastattelimme Baswarelta Janne Hirvaa, Manager, Portfolio & Operations, hänen kokemuksistaan automaattisen prosessianalyysin hyödyntämisestä laskujenkäsittelyprosessin analysointiin.


Lue tästä englanninkielinen haastattelu


10 February 2014


Tehokkuutta prosessien analysointiin ja kehittämiseen QPR ProcessAnalyzer 2014.1 avulla

Prosessikehitysohjelmistojen ja palveluiden tarjoaja QPR Software julkistaa tänään uuden version prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetystä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.


23 January 2014


QPR Software mahdollistaa jatkuvan prosessien automaattisen kuvaamisen ja analysoinnin

Prosessikehitysohjelmistojen ja palveluiden tarjoaja QPR Software julkistaa tänään uuden version prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetystä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.5 mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan prosessiammattilaisille suunnattujen automatisoitujen ETL-toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa.


01 October 2013


QPR valittiin Hanselin johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi

QPR on valittu valtionhallinnon johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi. Vuosille 2013 – 2017 ajoittuvan sopimuksen puitteissa QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnolle kevennetyin kilpailutuksin. Kilpailutuksen järjesti valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.


22 May 2013


QPR esittelee liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurin hallintaympäristöään alan johtavassa globaalissa tapahtumassa

QPR osallistuu toukokuussa yhteen maailman laajimmista ja arvostetuimmista kokonaisarkkitehtuuritapahtumista. Lontoossa 14.–15.5. järjestettävässä Gartner 2013 Enterprise Architecture Summit –tapahtumassa QPR esittelee toiminnankehityksen ammattilaisille, strategiasuunnittelijoille sekä liiketoiminnan- ja tietohallinnon kehitystiimeille QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistoa ja siihen sisältyvää operatiivisen toiminnan kehitysmallia.


24 April 2013


QPR Software ja CGI yhteistyöhön prosessianalyysipalvelun rakentamiseksi CGI:lle Suomessa

QPR Software ja CGI ovat solmineet sopimuksen CGI:lle perustettavasta, QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. QPR:lle yhteistyö mahdollistaa prosessien automaattisen kuvaamiseen (engl. Automated Business Process Discovery) perustuvan QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston saattamisen entistä laajemmalle yleisölle.


23 April 2013


QPR Software yhteistyöhön saksalaisen JobRouterin kanssa

QPR Software Oyj ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG (aiemmin WJ&P Systemhaus AG) julkistavat tänään uuden QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon perustuvan analyysipalvelun. Yhtiöt ovat sopineet yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää prosessien automaattiseen analysointiin kehitettyä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa. Analyysipalvelu, nimeltään JobRouter Process Efficiency Analysis, julkistetaan tänään JobRouterin kymmenvuotisjuhlassa Mannheimissä, Saksassa.


14 March 2013


QPR Software toimittaa Aalto-yliopistolle kokonaisarkkitehtuurin hallintaympäristön

Aalto-yliopisto on valinnut kokonaisarkkitehtuurin hallintaympäristönsä toimittajaksi QPR Softwaren. Sopimus kattaa QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistoon perustuvan ratkaisun sekä konsultointi- ja koulutuspalveluiden toimittamisen.


18 January 2013


QPR ProcessAnalyzer voitti Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -palkinnon

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote voitti Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa.  QPR Softwaren kehittämä ohjelmistotuote prosessien automaattiseen kuvaamiseen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tietojärjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla.  Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun arviointikriteerejä ovat innovatiivisuus ja laadukkuus.


08 November 2012


QPR Softwaren prosessien automaattisen kuvaamisen ohjelmistosta jo neljäs sukupolvi

Innovatiivisten prosessikehitysohjelmistojen tarjoaja QPR Software julkaisee neljännen sukupolven prosessien automaattiseen kuvaamiseen kehitetystä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliittymän sekä prosessianalyytikoille suunnatun, laajaan analysointiin tarkoitetun Excel-käyttöliitymän.


06 November 2012


QPR Software ja ProcessGold solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

Innovatiivisten prosessinkehitysohjelmistojen tarjoaja QPR Software sekä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä, saksalainen ProcessGold ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business Process Discovery) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta.


17 October 2012


QPR mainittu kolmessa uudessa Gartner-raportissa!

QPR Software on mainittu kolmessa tuoreessa tutkimusyhtiö Gartnerin raportissa: “Hype Cycle for Analytic Applications, 2012” (ilmestynyt 8. elokuuta); “Hype Cycle for Business Process Management, 2012” (27. heinäkuuta) ja “Market Trends: Analytics, Business Intelligence and Performance Management to Be All-Pervasive by 2020” (29. kesäkuuta).


09 August 2012


Yhteystiedot
QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Puh. +358 (0)290 001 150
Fax +358 (0)290 001 151
Y-Tunnus 0832693-7

Ota yhteyttä!
Ota yhteys myyntiinOta yhteys myyntiin
Jätä yhteydenottopyyntöJätä yhteydenottopyyntö
Liity yhteisöömmeLiity yhteisöömme
Ota yhteyttä asiakastukeenOta yhteyttä asiakastukeen
YhteystiedotYhteystiedot