QPR ProcessAnalyzer näe todelliset prosessisi

QPR ProcessAnalyzer tarjoaa organisaatiollesi nopean tavan prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin. Hyödyntämällä tietojärjestelmiin tallennettua tietoa, QPR ProcessAnalyzer kuvaa prosessit, kuten toimitusketju, niin kuin ne todellisuudessa ovat toteutuneet. Parilla klikkauksella näet reaaliprosessin, benchmarkkaat toimintaa ja tunnistat juurisyyt prosessipoikkeamien taustalla.

 • Ei spekulointia: faktatietoa prosessien toimivuudesta
 • Kohdenna toimenpiteet oikeisiin asioihin
 • Tunnista toistuvat pullonkaulat ja poikkeamat
 • Vertaa prosessikäytäntöjä yli organisaatiorajojen
 • Tarkastele automaattisesti laskettuja, prosesseihin liittyviä mittareita: läpimenoajat, määrät, resurssit

Lataa esite Pyydä esittely

 • Kun prosessifaktat ovat edessäsi, ei ole epäselvää mihin kehitystoimenpiteet pitää kohdentaa. Juuri tämän QPR ProcessAnalyzer mahdollisti.Kristian Witting, Johtaja, IT ja prosessikehitys, Ruukki Construction

  Lue koko referenssitarina
 • Olemme Vaisalassa sitoutuneita prosessien jatkuvaan kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer on mahdollistanut meidän tehdä juuri sitä helposti ja tehokkaasti säästäen arvokasta aikaa havainnollistamalla prosessien kehityskohteet nopeasti. Arto Puukko, Process Development Manager, Group Quality, Vaisala Oyj

  Lue koko referenssitarina
 • QPR ProcessAnalyzerin avulla pystyimme näkemään miltä koko Ad Hoc palvelu prosessi näyttää. Ilman dataa ja ohjelmistoa emme olisi pystyneet löytämään ja tunnistamaan syitä prosessin pullonkaulojen takana. Aila Aaltonen, CIO, Caverion

  Lue koko englanninkielinen referenssitarina

Tutustu QPR ProcessAnalyzeriin

Onnistu prosessien kehittämisessä QPR ProcessAnalyzerin avulla

 • Analysoi prosesseja tehokkaasti
 • Kommunikoi analyysitulokset koko organisaatiolle
 • Mitä hyötyä tästä on?
 • Sovellus sinun tarpeisiin
 • Prosessianalyysi-palvelu

Analysoi prosesseja tehokkaasti

QPR ProcessAnalyzerin avulla voit tehokkaasti hyödyntää tietojärjestelmissä, kuten SAP, Salesforce ja Oracle, olemassa olevan datan näyttämään miten prosessisi toimivat. Mikä tahansa järjestelmä ja mikä tahansa prosessi, QPR ProcessAnalyzerin valmiit prosessianalyysit antavat syväluotaavaa tietoa. Parilla klikkauksella kokonaiskuvasta yksityiskohtiin.

Prosessiomistajat, konsultit, liiketoimintapäälliköt   Järjestelmäasiantuntijat ja IT-johtajat
Näe helposti prosessivariaatiot-, kestot ja juurisyyt.
Tunnista nopeasti relevantit kehityskohteet
  Auditoi sisäisiä prosesseja riski- ja laatunäkökulmista.
Dokumentoi tehokkaasti järjestelmien käyttö ja seuraa proaktiivisesti järjestelmien kehitysprojektien etenemistä.

Kommunikoi analyysitulokset koko organisaatiolle

Pilvi-pohjaisena ratkaisuna, QPR ProcessAnalyzer mahdollistaa tehokkaan yhteistyön prosessikehityksen parissa. Web-käyttöliittymän kautta sekä ideoiden että analyysimallien jakaminen tiimin tai koko organisaation sisällä hoituu mutkattomasti.

Käyttäjillä on suora yhteys viimeisimpiin malleihin, sen vuoksi suuria datamassoja ei tarvitse siirrellä organisaation sisällä. Excel- käyttöliittymä antaa taas työkalut syvälliseen prosessianalyysiin ja löydöksien raportointiin.

Mitä hyötyä tästä on?

Fokusoimalla prosessien kehittämiseen ja seurantaan organisaatiosi pystyy QPR ProcessAnalyzerin avulla nopeuttaa ongelmakohtien tunnistamista ja korjaamista.

Toimenpiteillä tähdätään:

 • Kustannusten vähentämiseen
 • Palvelun parantamiseen
 • Myynnin kasvuun hyvin toimivien prosessien kautta

Sovellus sinun tarpeisiin

QPR ProcessAnalyzer Pro
Pilvipalveluna tarjottuna ohjelmisto on helppokäyttöinen ja nopea tiedon käsittelyssä ja analysoinnissa. Ad-hoc ja projektipohjaisen prosessianalyysin lisäksi ohjelmiston voi kytkeä käytännössä mihin tahansa pilvessä tai paikallisesti toimivaan järjestelmään jatkuvaa seurantaa ja automaattista raportointia varten.

QPR ProcessAnalyzer Xpress
Jos analysoitava data halutaan pitää omalla koneella, QPR ProcessAnalyzer Xpress on oikea vaihtoehto. Tämä lokaalisti toimiva ja nopeasti käyttöönotettava ohjelmisto on hyvä työkalu itsenäisille toimijoille, joiden analysoitavan datan määrä on rajattu.

Prosessianalyysi-palvelu

Prosessianalyysi-palvelun kautta saat avaimet käteen- työkalut jatkuvaan prosessien kehittämiseen ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näin tiedät kokoajan missä mennään ja pääset eroon turhia kustannuksia aiheuttavista prosessipoikkeamista ja pullonkauloista.
QPR asiantuntijat valjastavat QPR ProcessAnalyzerin avulla IT-järjestelmissä, kuten SAP, olevan datan kertomaan mitä prosessissa todella tapahtuu. Saat läpinäkyvyyden prosessiin ja voit kohdentaa korjaavat toimenpiteet oikeisiin asioihin.

Kokonaisuuteen kuuluu:

 • Tutkittavan prosessin määritys
 • Datan haku, validointi ja työstö
 • Prosessin visualisointi ja analyysi löydökset, kuten läpimenoajat, pullonkaulat, variaatiot jne.
 • Räätälöidyt automaattiset raportit
 • Relevanttien ilmoitusten lähettäminen prosessiaskelista organisaatiolle tai asiakkaille

QPR ProcessAnalyzer on huomioitu analyytikoiden raporteissa

Tuki ja lisätietoja

Tekninen tukisivusto

QPR ProcessAnalyzer wiki

Mitä on automaattinen prosessianalyysi

QPR ProAct - läpinäkyvyyttä tilaus-toimitusprosessiin SAPissa

                                                               

Kumppanit

Kumppanimme tarjoavat QPR ProcessAnalyzeriä omille asiakkailleen

Ota seuraava askel

QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Finland

Operatiivisen toiminnan kehittämisen kumppanisi

Copyright © 2013 QPR Software Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston käyttöehdot ja tietoa evästeiden käytöstä