QPR ProcessAnalyzer voitti Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -palkinnon
08 November 2012

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote voitti Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa.  QPR Softwaren kehittämä ohjelmistotuote prosessien automaattiseen kuvaamiseen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tietojärjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla.  Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun arviointikriteerejä ovat innovatiivisuus ja laadukkuus.

QPR Softwaren kehittämä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote kuvaa prosessit automaattisesti liiketoiminnan tukijärjestelmiin tallentuneiden tietojen pohjalta.  Ohjelmisto täydentää perinteisiä Business Intelligence -työkaluja tuomalla analyysiin prosessinäkökulman. Lisäksi ohjelmisto sekä nopeuttaa että automatisoi workshopeihin ja haastatteluihin perustuvaa perinteistä prosessikehitystä.

”Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -palkinto on hieno kunnianosoitus tekemällemme kehitystyölle. Palkinnon kriteerit, innovatiivisuus ja laadukkuus, ovat olleet keskeisiä kriteerejä myös meille rakentaessamme ohjelmistotuotetta vaativille kansainvälisille markkinoille”, kertoo QPR:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola.

Ohjelmiston innovatiivisuutta kuvaa se, että QPR jo nyt pystyy tarjoamaan pitkälle kehitetyn kaupallisen ohjelmiston kategoriaan, jonka kansainväliset tutkimusyhtiöt ovat tunnistaneet vasta runsaat kaksi vuotta sitten. Prosessien automaattinen kuvaaminen (engl. Automated Business Process Discovery) on tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan kasvava trendi, jonka arvioidaan arkipäiväistyvän seuraavan 5-10 vuoden aikana. Tutkimusyhtiö Bloor puolestaan arvioi, että yrityksillä on jo pitkään ollut tarve tämänkaltaiselle ratkaisulle. Prosessien automaattinen kuvaaminen on uusi arviointikriteeri tutkimusyhtiö Forrester Researchin Magic Quadrant for Business Process Management Suites -raportissa.

”Prosessien automaattinen kuvaaminen ei ole vain analyytikoiden toiveunta. Siitä kertoo lähes sata Suomessa tehtyä asiakasprojektia sekä ohjelmiston kansainvälisistä jälleenmyyntioikeuksista solmitut kumppanuussopimukset”, Jaakkola tähdentää.

QPR ProcessAnalyzerin laadukkuuden pohjana on ohjelmiston asiakaslähtöisyys sekä ohjelmiston tuottamien analyysien hyödynnettävyys ja tuloksellisuus organisaatioiden eri tahoilla.

Tietojärjestelmäkehityksessä QPR ProcessAnalyzer kuvaa järjestelmien käyttötapaukset, sisäisessä tarkastuksessa sekä laatu- ja riskienhallinnassa ohjelmisto näyttää prosessipoikkeamat juurisyineen. Toiminnan kehityksessä ohjelmisto tukee prosessien kehittämiskohteiden tunnistusta, pullonkaulojen poistamista sekä resurssikäytön uudelleensuunnittelua. Kokonaisarkkitehtuurityössä QPR ProcessAnalyzeriä käytetään toiminnan tilannekuvan saamiseksi.

”Perinteisten, monimutkaisten työasemakohtaisten analysointiohjelmistojen sijaan QPR ProcessAnalyzer on pilvipohjaisena nopea, luotettava ja helppokäyttöinen. Analyysiä on helppo tehdä useasta eri näkökulmasta ja löydökset voidaan jakaa organisaation sisällä”, kertoo QPR:n tuotejohtaja Jaakko Riihinen.

Nopeuttaakseen tietojärjestelmien tietoon perustuvaa analysointia QPR on kehittänyt valmisrajapinnat muun muassa asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforce.com:iin sekä toiminnanohjausjärjestelmä SAP:iin.

Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden laatuinnovaatio -kilpailun tavoitteena on lisätä Suomessa syntyvien innovaatioiden määrää ja kohottaa niiden tasoa. Vuoden 2012 kilpailuun osallistui 127 hakijaa.


QPR Software – Quality. Processes. Results.
QPR Software Oyj auttaa asiakkaitaan tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Yhtiöllä on yli 1 500 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.fi  

http://www.qpr.fi/ohjelmistot/qpr-processanalyzer.htm


Lisätietoja
Teija Räsänen
Markkinointipäällikkö, QPR Software Oyj
Puh. +358 44 786 8871
S-posti teija.rasanen (a) qpr.com

Yhteystiedot
QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Puh. +358 (0)290 001 150
Fax +358 (0)290 001 151
Y-Tunnus 0832693-7

Ota yhteyttä!
Ota yhteys myyntiinOta yhteys myyntiin
Jätä yhteydenottopyyntöJätä yhteydenottopyyntö
Liity yhteisöömmeLiity yhteisöömme
Ota yhteyttä asiakastukeenOta yhteyttä asiakastukeen
YhteystiedotYhteystiedot